אגף השיקום - אגף שיקום נכים - משרד הבטחון אגף השיקום

נכי צה

אגף השיקום של משרד הביטחון

שיקום ותמיכה בנכי צה"ל

"נכי צה"ל" הוא מושג כולל הבא לתאר את כל הנפגעים שנפצעו במסגרת שירותם באחת מזרועות הביטחון של מדינת ישראל- צה"ל, מוסד, שב"כ, משטרה ועוד. מתוך רצון לתמוך וללוות את מי שבריאותו הוקרבה למען ביטחון המדינה מסייעת מדינת ישראל לנפגעים הללו באופן ייחודי ומקיף.

סיוע זה מוסדר בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (נוסח משולב), המוכר בשמו המקוצר "חוק השיקום" או “חוק הנכים”. חוק זה קובע את הזכויות וההגדרות של נכי צה"ל וקובע את דרכי הסיוע והתמיכה בהם. הגוף הרשמי המטפל בהם ומבטיח את מימוש הזכויות הללו הוא אגף השיקום במשרד הביטחון.

אגף השיקום במשרד הביטחון

אגף השיקום מהווה כתובת מרכזית לפניות, טיפול, סיוע ומתן שירות לכל מי שהוכר כנכה צה"ל וכן לבני משפחות שכולות.

מטרתו המוצהרת של גוף ממלכתי זה, המתוקצב על ידי המדינה, היא לסייע לשיקומם של נכי צה"ל ולאפשר להם שילוב מיטבי בחברה הישראלית. אגף השיקום מתחלק לשני אגפים מרכזיים- אגף שיקום נכים ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון.

שירותי אגף שיקום נכים

עובדי אגף שיקום נכים התמקצעו בתחומי הסיוע והשיקום והם בעלי כלים, מיומנויות וידע בתחום זה. הם, למעשה, מעניקים שירותים כוללים ורב מערכתיים לנכי צה"ל במטרה לאפשר להם הליך שיקום ארוך טווח ורב שלבי, מתוך הוקרה והכרת תודה על תרומתם למדינה ומתוך רצון שישובו לתפקד וישתלבו בחברה ככל הניתן.

תהליך השיקום של נכי צה"ל בחסות אגף שיקום נכים מתמקד בכל הרבדים והצדדים של תהליך שיקום, לרבות שיקום פיסי רפואי, שיקום מקצועי, שיקום נפשי, שיקום כלכלי, שיקום חברתי ועוד.

כל השירותים הנחוצים לשם תהליך השיקום, בסופו זוכה הנפגע לעצמאות מיטבית בנסיבות הנתונות, מסופקים על ידי אגף השיקום, אשר מציע בין היתר את השירותים הבאים:

1. טיפול רפואי.
2. מימון טיפולים ותרופות.
3. תשלום תגמולים והטבות.
4. מימון רכב.
5. מימון וסיוע הוצאות טיפוליות שונות, כגון, עלות מטפל.
6. ליווי ותמיכה נפשיים וסיוע פסיכולוגי.
7. שירות תעסוקה.
8. סיוע בדיור ועוד.

אגף השיקום כחברת ביטוח

למעשה, ניתן לומר כי אגף השיקום מהווה מעין חברת ביטוח הפורשת רשת בטחון תחת אנשי כוחות הביטחון והחיילים המשרתים את המדינה. במקרה של פגיעה השירותים שמעניק האגף לשיקום זהים ואף נרחבים יותר מהשירותים שמספקת כל חברת ביטוח ו/או המוסד לביטוח לאומי למבוטחים שנפגעו וממשים את הביטוח עבורם שילמו טרם פציעתם.

למי מגיע טיפול וסיוע מאגף השיקום?

תפקיד חשוב נוסף ומרכזי של אגף השיקום במשרד הביטחון הוא איתור והגדרה של מי שייחשבו לנכי צה"ל ויקבלו את המעמד הזה.

אם נפצעת במהלך שירותך הצבאי או בשירות באחת מזרועות הביטחון הישראליות עליך להגיש תביעה שתכיר בך כנכה צה"ל הזכאי להטבות ולזכויות מכוח "חוק הנכים".

גורמים מגוונים בתוך אגף השיקום של משרד הביטחון קובעים האם אתה עומד בדרישות החוק וניתן להכיר בך כנכה צה"ל; וגם קובע את אחוזי הנכות שלך- נתון שישפיע על היקף הסיוע ומהות הזכויות להם תזכה.

כל הזכויות שמורות © מוזה פרסום קידום עסקים ושיווק באינטרנט

פותח ע"י: וויז גרופ - בניית אתרים